Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Saturday, August 9, 2003

Mt. Daguldol, San Juan, Batangas 2003


ito ang climb na nag karoon ng break away group :)


photo credit by: Joff Tan

Chat Box