Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, September 12, 2007

Alam nyu n ?

Ang pinaka 'injury-prone' na member ay si Rommel 'Smeggy' Dela Resma. Ang pinakamalalang injury nya sa climb ay Acute Cellulitis, na nakuha nya sa sugat na gawa ng sangang kahoy. Kung hindi naagapan ay putol na sana ang binti nya.

No comments:


Chat Box